Utlån av våpen


Den som har individuelt våpenkort kan låne ut eller overlate våpen som er oppført på våpenkortet til en annen for en periode på inntil fire uker.

Gjelder utlånet pistol eller revolver, kan slike våpen bare lånes ut eller overlates til andre som har gyldig våpenkort for tilsvarende våpentype. Låntaker må tilfredsstille våpenlovens krav til minstealder. Våpen kan ikke lånes ut til noen som har fått sitt våpen tilbakekalt eller fått forbud mot å eie eller inneha våpen, eller som for øvrig må antas å være uskikket til å inneha våpen.

Den som låner ut eller på annen måte overlater våpen til en annen, skal gi mottakeren en datert og underskrevet bevitnelse (utlånserklæring). Erklæringen gjelder som våpenkort for låntaker og skal følge våpenet. Lenke til utlånserklæring finnes til høyre. Våpen kan ikke lånes ut til noen som har fått sitt våpen tilbakekalt eller fått forbud mot å eie eller inneha våpen, eller som for øvrig må antas å være uskikket til å inneha våpen.

Spørsmål om utlån av våpen

Har du spørsmål om utlån av våpen, send epost til vaapen@sysselmannen.no