Nå settes Fredheim i stand

Den fredete fangststasjonen Fredheim ble flyttet opp på tryggere grunn i april, og nå blir bygningene satt i stand. Alt arbeid blir utført etter antikvariske retningslinjer. Bygningene har ikke tatt skade av flytteprosessen, og gulvet er satt tilbake på plass med mindre justeringer.

Les mer «Nå settes Fredheim i stand »

Forslag til forvaltningsplan for verneområder

Sysselmannen har sendt et forslag til forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservatene på Vest-Spitsbergen, til faglig godkjenning i Miljødirektoratet. Forslag til endringer i verneforskriften er også oversendt.

Les mer «Forslag til forvaltningsplan for verneområder»

Trekningsresultater for reinsjakta 2015

Lørdag 15. august starter årets jakt på svalbardrein. Totalt 345 jegere vil få tildelt fellingstillatelse. Jaktkortene kan hentes i skranken på sysselmannskontoret fra mandag 10. august.

Les mer «Trekningsresultater for reinsjakta 2015»

Avgjørelse i isbjørnsak

Etter svalbardmiljøloven § 30 a har enhver som ferdes utenfor bosettingene, med unntak for tilreisende og fastboende som er med i et organisert turopplegg, plikt til å ha kunnskap om sikring mot isbjørnangrep og iverksette nødvendige tiltak for å unngå fare for angrep fra isbjørn og for å kunne avverge et slikt angrep uten å skade eller avlive dyret.

Les mer «Avgjørelse i isbjørnsak»

Trafikkstasjonen stengt i sommer

Trafikkstasjonen holder stengt fra og med torsdag 23. juli kl. 12.00 til og med fredag 4. september 2015.

 
Vis mer