Stortings- og sametingsvalget 2017 - forhåndsstemmegivning

Valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2017 er fastsatt til 11.september. Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Les mer «Stortings- og sametingsvalget 2017 - forhåndsstemmegivning»

Feltinspektørene gjør seg klar

Sysselmannens feltinspektører har hektiske klargjøringsdager i Longyearbyen denne uken. Fredag drar ut for å være seks uker i felt.

Les mer «Feltinspektørene gjør seg klar»

Frist for søknad om midlertidige innretninger vintersesongen 2017/18

Fristen for å søke om tillatelse til utsetting av midlertidige innretninger som skal brukes i reiselivssammenheng på Svalbard for kommende vintersesong er 3. juli.

Les mer «Frist for søknad om midlertidige innretninger vintersesongen 2017/18»

Unngå ilandstigning på Midterhuken/Gåsbergkilen

Sysselmannen oppfordrer turoperatører og individuelle reisende om å unngå ilandstigninger på Midterhuken/Gåsbergkilen i Bellsund inntil videre.

Les mer «Unngå ilandstigning på Midterhuken/Gåsbergkilen»

Oppheving av evakuering og ferdselsforbud

Sysselmannen har i dag opphevet ferdselsforbudet og evakueringen som har vært gjeldende i Lia fra 24. februar i år.

Dette innebærer at de evakuerte igjen har tilgang til sine boliger, og at det ikke lenger er forbudt å oppholde seg der.

Beslutningen er basert på snøskredfaglige vurderinger.

 

Les mer «Oppheving av evakuering og ferdselsforbud»

 
Vis mer