Utlysning av fangstovervintring på Austfjordnes

Fangststasjonen Austfjordnes i Indre Wijdefjorden utlyses for overvintringsfangst sesongen 2016-2017, med mulighet for forlengelse. Overtakelse av stasjonen skjer etter nærmere avtale sommeren 2016.

Les mer «Utlysning av fangstovervintring på Austfjordnes»

Møte med befolkningen i Barentsburg

Sysselmann Kjerstin Askholt deltok på sitt første informasjonsmøte for befolkningen i Barentsburg denne uken. Om lag 120 personer hadde møtt fram på Kulturhuset i Barentsburg onsdag kveld.

Les mer «Møte med befolkningen i Barentsburg »

Jul på Fredheim

Villa Fredheim er klår til å lånast ut til fastbuande att i jula, slik tradisjonen har vore dei siste åra.

Les mer «Jul på Fredheim»

Ledige stillinger som sysselmannsførstebetjenter

Sysselmannen på Svalbard har ledig tre åremålsstillinger som sysselmannsførstebetjenter i politiavdelingen. Tiltredelse etter nærmere avtale, sommeren/høsten 2016.

Les mer «Ledige stillinger som sysselmannsførstebetjenter»

Ledige engasjement som sysselmannsbetjenter

Sysselmannen på Svalbard har to ledige engasjement som sysselmannsbetjenter i perioden 1.6.2016 - 15.9.2016.

Les mer «Ledige engasjement som sysselmannsbetjenter»

 
Vis mer