Isbjørnene observert ved Endalen

Isbjørnbinna og de to ungene hennes er observert ved Endalen klokken 06.15 i dag.

Les mer «Isbjørnene observert ved Endalen»

Isbjørnene er ledet mot Revneset

Binna og de to ungene hennes er i kveld drevet et godt stykke utover mot Revneset. - De har nå lagt seg til ro. I samråd med Norsk Polarinstitutt avslutter vi aksjonen for i dag, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt. 

Les mer «Isbjørnene er ledet mot Revneset»

Vil drive bjørnene mot Revneset

Sysselmannen har etter en totalvurdering sammen med Norsk Polarinstitutt besluttet å forsøke å lede binna og de to ungene hennes forbi Longyearbyen og videre ut mot Revneset i løpet av kvelden.

Les mer «Vil drive bjørnene mot Revneset»

Høring - forslag til utredningsprogram for næringshytter

Som en oppfølgning av forslag i siste Stortingsmelding om Svalbard (Meld.St.32 (2015-2016) Svalbard), kunngjorde Sysselmannen 17. juni 2016 oppstart av ny næringshytteprosess. Innen fristen 1.oktober 2016 mottok vi til sammen 9 søknader. På bakgrunn av disse søknadene vedtok Sysselmannen krav om konsekvensutredning, jf svalbardmiljøloven § 59, 4.ledd. Forslagene til utredningsprogram sendes nå på høring.

Les mer «Høring - forslag til utredningsprogram for næringshytter»

Isjørnene er tilbake

Isbjørnbinna og de to ungene hennes er tilbake i nærområdet til Longyearbyen. De befinner seg nå ved Gruve 7-fjellet. Sysselmannen er på stedet. – Bjørnene ligger i ro og vi holder dem under observasjon, sier sysselmannsførstebetjent Vidar Arnesen.

Les mer «Isjørnene er tilbake»

 
Vis mer