Skjema


Skjema Beskrivelse
A
Alkoholkort Skjema for bekreftelse av arbeidsforhold for utstedelse av alkoholkort
D
Drivstoffdepot Søknadsskjema for utsetting av drivstoffdepot
E
Ekteskap Skjema for søknad om prøvingsattest
Ekteskap Statlige blanketter
Engangsavgift for kjøretøy Skjema for beregning av engangsavgift for kjøretøy
F
Feriebil Søknadsskjema for midlertidig bruk av kjøretøy registrert på Svalbard på fastlandet
Fiskekort - garn Fiskekort for garnfiske
Fiskekort - stangfiske Fiskekort for fiske med stang og håndsnøre
Fredheim - jul og nyttår Elektronisk søknadsskjema for lån av Fredheim jul og nyttår.
G
Garantiskjema for besøk Skjema for økonomisk garanti for besøkende (UDI)
H
Helikopterlandinger - rapportering Rapportering av helikopterlandinger etter gitt tillatelse.
Hund til Svalbard Søknadsskjema til Mattilsynet om ta med hund til Svalbard
I
Import av kjøretøy til fastlandet Her får du hjelp til hvordan du importerer et kjøretøy til Norge og hva du må betale i avgifter.
Isbjørn og mennesker Meldeskjema for møte mellom isbjørn og mennesker på Svalbard
J
Jakt og fiske - rapportering Elektronisk rapportskjema hos Inatur for jakt og fiske
Jaktkort - sel og svalbardrein Søknad om jakt på sel og svalbardrein
Jaktkort - småvilt Søknad om småviltjakt på Svalbard
Jakttrofeer Søknadsskjema for innførsel av jakttrofeer fra Svalbard
K
Kjøreseddel Søknadsskjema for kjøreseddel
Kjøreseddel - egenerklæring om helse Egenerklæring om helse i forbindelse med søknad om kjøreseddel
Kjøretøykontroll Her kan du bestille time på nett for kontroll og godkjenning av kjøretøy.
L
Leie av rifle Søknadsskjema for tillatelse til å leie rifle til isbjørnbeskyttelse på Svalbard
M
Melding om turopplegg for individuelle Meldeskjema for turopplegg på Svalbard for fastboende, tilreisende og forskere
Melding om turopplegg for turoperatører Meldeskjema for turopplegg for turoperatører på Svalbard
Merverdiavgift Skjema for refusjon av moms. Ny ubrukt vare og kvittering må forevises for signering.
Mistet eller tapt førerkort Her får du hjelp til hvordan du kan melde tapt førerkort og skrive ut midlertidig kjøretillatelse.
Mistet vognkort Har du mistet eller ødelagt vognkortet til kjøretøyet ditt? Her kan du melde tapet på nett, og bestille et nytt vognkort.
P
Pass til barn og umyndige - fullmakt Fullmakt for søknad om pass til barn/umyndige
Politiattest Søknad om politiattest
R
Rapportering etter tur på Svalbard Rapporteringsskjema etter tur på Svalbard - antall dager i felt
Revefangst Søknad om revefangst på Svalbard
S
Salgsmelding og omregistrering Salgsmelding og omregistrering av kjøretøy
Seilingsrapport for dagsturtrafikk Seilingsrapport med informasjon om hvor skipet har vært, inkludert ilandstigninger og oppankringer, skal sendes inn per e-post til Sysselmannen før skipet forlater Svalbards farvann.
Seilingsrapport Svalbard Seilingsrapport med informasjon om hvor skipet har vært, inkludert ilandstigninger og oppankringer, skal sendes inn per e-post til Sysselmannen før skipet forlater Svalbards farvann.
Separasjon og skilsmisse Skjema for separasjon og skilsmisse
Separasjon og skilsmisse - utenlandsk Skjema for utenlandsk separasjon og skilsmisse
Snøskuterkjøring - rapportering fastboende Rapportering av bruk av snøskuter i nasjonalparkene
Snøskuterkjøring - søknad fastboende Søknad for fastboende om ferdsel med snøskuter til nasjonalparkene
Sone A - forhåndsmelding om ilandstigning Forhåndsmelding om ferdsel og ilandstigning i referanseområde for forskning - Sone A Øst-Svalbard
Sone A - rapportering om ilandstigning Rapporteringsskjema etter ferdsel og ilandstigning i referanseområde for forskning - Sone A Øst-Svalbard
Svalbards miljøvernfond - refusjon av miljøavgift – privatpersoner Refusjonsskjema for avgift til Svalbards miljøvernfond for privatpersoner
Svalbards miljøvernfond - refusjon av miljøavgiftavgift – arbeidsgivere Refusjonsskjema for avgift til Svalbards miljøvernfond for arbeidsgivere
U
Unntak fra hjemmekarantene Søknad om unntak fra karanteneplikt for samfunnskritisk personell på Svalbard.
V
Vessel questionnaire Cruiseships sailing in Svalbard waters are obligated to submit the information requested in this form.
Virgohamna Søknadsskjema for tillatelse til ilandstigning i Vigohamna
Visum - forlengelse Søknad om forlengelse av besøksvisum
Visum - Garantiskjema for besøk